Elektroniczny spis z natury
Efektywna inwentaryzacja z wykorzystaniem kodów paskowych
Spis z natury Technologia Usługi
Usługi

W przypadku zakładów i urzędów nie posiadających wystarczającej ilości personelu lub o bardzo ograniczonym budżecie, warto rozważyć skorzystanie z usługi inwentaryzacyjnej. Polega ona na zleceniu firmie zewnętrznej przeprowadzenie spisu z natury. Wykwalifikowany i doświadczony zespół inwentaryzacyjny jest w stanie dużo szybciej przeprowadzić ewidencję posiadanego majątku i przedstawić kompletny raport poinwentaryzacyjny.

Dodatkową zaletą wynikającą ze zlecenia przeprowadzenia inwentaryzacji firmie zewnętrznej jest większy poziom obiektywizmu. Pracownicy firmy zewnętrznej z reguły są mniej skłonni do zafałszowania danych. Ponieważ taki spis jest zwykle prowadzony za pomocą specjalizowanych urządzeń, ryzyko pomyłki jest istotnie mniejsze. Dane z inwentaryzacji i raport różnic przekazywane są do zleceniodawcy w postaci elektronicznej - jako baza danych lub arkusz Excela - dzięki czemu łatwiej jest je wprowadzić do posiadanego programu do inwentaryzacji i poddać dalszej obróbce.